کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

دوباره باز خواهم گشت

آخرین جستجوها

27/43


http://0013860627o.niloblog.com/p/9

از برای قلمم باز سکون می آید دلخوشی باز از این سنگ برون می آید گرگ آیینه ها دگــــر باره ها کسوتی باز سکوت باره شگون می یابد ***اسم من باز از این قرعه برون می آید غم و اندوه بر این قلب فزون می آید گرمای تو را حس می کردم چه حیف !باد سردی از این کلبه درون می آید پینبشت صفر : برای ایمان رضا !!!سنگ : قلب مصراع سوم و چهارم : تلمیح » در آیینه ی آن شب که ماه کامل بود         کسوت ما سکوت بود و لقب زخمین روی !

نمایش ادامه مطلب


دوباره


http://0013860627o.niloblog.com/p/4

و شاید دوباره !

نمایش ادامه مطلب


یکم دوباره !


http://0013860627o.niloblog.com/p/3

من و اینبار کمی بغضم و آه من و این فاصله و نقطه و راه !من و اینبار کمی گرگم و کم نیز پلنگ من و ایتبـــار به ماهـی که نشست بر کف چاه ! دوباره باز خواهم گشت

نمایش ادامه مطلب


پففففف !


http://0013860627o.niloblog.com/p/2

یعنی چی ؟ مسخره بازی جدید بلاگفائه ؟ ک نمیذاره خارج بلاگفا لینک بدیم ؟

نمایش ادامه مطلب


ندارد !


http://0013860627o.niloblog.com/p/1

هر وقت برگشتی از مسافرتت اسمت میشه رمز این مطلب !

نمایش ادامه مطلب