کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

دوباره میسازمت وطن

آخرین جستجوها

دوباره


http://0013860627o.niloblog.com/p/4

و شاید دوباره !

نمایش ادامه مطلب


یکم دوباره !


http://0013860627o.niloblog.com/p/3

من و اینبار کمی بغضم و آه من و این فاصله و نقطه و راه !من و اینبار کمی گرگم و کم نیز پلنگ من و ایتبـــار به ماهـی که نشست بر کف چاه ! دوباره میسازمت وطن

نمایش ادامه مطلب