کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

27/43 doubleview drive elanora

آخرین جستجوها

27/43


http://0013860627o.niloblog.com/p/9

از برای قلمم باز سکون می آید دلخوشی باز از این سنگ برون می آید گرگ آیینه ها دگــــر باره ها کسوتی باز سکوت باره شگون می یابد ***اسم من باز از این قرعه برون می آید غم و اندوه بر این قلب فزون می آید گرمای تو را حس می کردم چه حیف !باد سردی از این کلبه درون می آید پینبشت صفر : برای ایمان رضا !!!سنگ : قلب مصراع سوم و چهارم : تلمیح » در آیینه ی آن شب که ماه کامل بود         کسوت ما سکوت بود و لقب زخمین روی ! 27/43 doubleview drive elanora

نمایش ادامه مطلب