کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

27/45 as a decimal

27/45

خدایا ... چرا ؟؟؟ چرا ؟   " دلم نوشت امون بده  اگر چه زشت امون بده بزار بیام جهنم هم میشه بهشت  امون بده " ... "امون بده ... امون بده بالی تو آسمون بده من اون بالا رو اوج بی دروغ نشون بده نگو تو کو خونه کو گلپر های خونه کو نگو سوختی من و تو اون که میسوزونه کو نگو بسه به یه آه فرصت ما و نگاه برای یکی شدن دست هاتو بده به من " " دلم نوشت امون بده اگر چه زشت امون بده " " امون بده فقط یه بار این لحظه رم دووم بیار " 27/45 as a decimal

نمایش ادامه مطلب


دوباره

و شاید دوباره !

نمایش ادامه مطلب


یکم دوباره !

من و اینبار کمی بغضم و آه من و این فاصله و نقطه و راه !من و اینبار کمی گرگم و کم نیز پلنگ من و ایتبـــار به ماهـی که نشست بر کف چاه !

نمایش ادامه مطلب