کسوت سکوت (2)

مطالب مرتبط

27 43 grange road cheltenham

27/43

از برای قلمم باز سکون می آید دلخوشی باز از این سنگ برون می آید گرگ آیینه ها دگــــر باره ها کسوتی باز سکوت باره شگون می یابد ***اسم من باز از این قرعه برون می آید غم و اندوه بر این قلب فزون می آید گرمای تو را حس می کردم چه حیف !باد سردی از این کلبه درون می آید پینبشت صفر : برای ایمان رضا !!!سنگ : قلب مصراع سوم و چهارم : تلمیح » در آیینه ی آن شب که ماه کامل بود         کسوت ما سکوت بود و لقب زخمین روی ! 27 43 grange road cheltenham

نمایش ادامه مطلب


27/44

تا به حال ...مرگ را تنفس کرده ای ... ؟ ... تنفس مرگ کار این روزهایم شده است !!!

نمایش ادامه مطلب


27/45

خدایا ... چرا ؟؟؟ چرا ؟   " دلم نوشت امون بده  اگر چه زشت امون بده بزار بیام جهنم هم میشه بهشت  امون بده " ... "امون بده ... امون بده بالی تو آسمون بده من اون بالا رو اوج بی دروغ نشون بده نگو تو کو خونه کو گلپر های خونه کو نگو سوختی من و تو اون که میسوزونه کو نگو بسه به یه آه فرصت ما و نگاه برای یکی شدن دست هاتو بده به من " " دلم نوشت امون بده اگر چه زشت امون بده " " امون بده فقط یه بار این لحظه رم دووم بیار "

نمایش ادامه مطلب


27/نمی دونم چند ؟!

به سراغ من اگر می آیید ! پشت هیچستانم !

نمایش ادامه مطلب


27/نمی دونم چند ؟!!

و ناگهان !              فکرت هم چو نوری به قلبم خطور کرد ! و من ...            عاجزانه رودخانه را به سمت سنگ پرت می کردم !

نمایش ادامه مطلب


دوباره

و شاید دوباره !

نمایش ادامه مطلب


تبلیغات

مطالب دوستان